mapa strony   |   kontakt   |

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.


Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Tel. +48 22 860 00 66
Fax +48 22 831 64 78
www.iwp.com.pl
iwp@iwp.com.pl

NIP 525-00-12-484
REGON 141244081
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000295898
Kapitał zakładowy: 5.500.000,00 zł
Raiffeisen Bank
PL20 1750 0009 0000 0000 0636 0898

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Gronek
Dokument z dnia: 04.05.2009
Dokument oglądany razy: 274 508
Opublikował: Katarzyna Figura
Publikacja dnia: 07.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl